Skip to main content
European Cybersecurity Competence Centre and Network

Centre naționale de coordonare

Rețeaua centrelor naționale de coordonare este formată din 27 de centre, câte unul din fiecare stat membru. Scopul lor este de a stimula excelența în cercetare și competitivitatea Uniunii în domeniul securității cibernetice.

Conform regulamentului, centrele naționale de coordonare sunt entități din sectorul public sau, în cea mai mare parte, deținute de stat sau care îndeplinesc funcții de administrație publică. Acestea au capacitatea de a sprijini Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (European Cybersecurity Competence Centre - ECCC) și rețeaua în îndeplinirea misiunii lor. CCN fie dețin, fie au acces la expertiză în domeniul cercetării și tehnologiei în materie de securitate cibernetică și au capacitatea de a se implica în mod eficace și de a se coordona cu industria, sectorul public, comunitatea academică și de cercetare și cu cetățenii. 
 
Sursele de finanțare ale CNC-urilor includ, prin intermediul ECCC, programul Europa digitală și Orizont Europa în cadrul bugetului pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, precum și contribuții din partea statelor membre.

 

(traducerea automată)